priser mv.

BEMÆRK! DER SKELNES IMELLEM FLYERS/FOLDERE OG PROGRAMMER/MAGASINER/AVISER.
Baggrunden er ikke alene, at 5000 ‘tryksager’ kan veje alt imellem 10 kg og 1500 kg – volumen er også en afgørende faktor, i køretøjerne såvel som (ikke mindst) på distributionssteder hvor pladsen principielt altid er trang.
Enhver sådan forsimpling efterlader naturligvis nogle mellemtilfælde der kan diskuteres.

DISTRIBUTION AF FLYERS ELLER FOLDERE – sådanne har typisk en vægt på 25-50 g/stk, og et format omkring ca. A5. Postkort er det klassiske eksempel. Magasiner, aviser, større programmer – scroll nedad

Der kan vælges imellem 3 forskellige moduler af standarddistributioner til faste tilbudspriser, som kan kombineres på forskellige måder hvorved yderligere rabat opnås. Der kan også tegnes et serviceabonnement for hele året. Andre opgaver til timepris.

1. CAFÉDISTRIBUTION: Flyer / folder, distribution til (ca. 100) caféer samt til biblioteker i København*) (‘Caférunde’) : 5000 kr. (excl. moms)
- incl. bibliotekerne i omegnskommunerne: 6500,- (excl. moms)
Typisk forbrug 5.000 flyers / foldere
Tilbudet kan benyttes hele året, og omfatter omdeling + 1 opfølgende omdeling.

2. HOTELDISTRIBUTION: Flyer / folder, distribution til (ca. 80) hoteller i København, samt levering til fx Københavns Turistinformation (hvis dette abonnement haves) mv. (Turismepakke KBH): kr. 5000.- (excl. moms)
Tilbudet kan benyttes hele året, og omfatter 1 omdeling.

3. NORDSJÆLLANDSDISTRIBUTION: distribution til turistinformationer, campingpladser, feriecentre og biblioteker i Nordsjælland, køres kun i sæson (maj-august), ca. 50 leveringssteder, 5000.- (excl. moms)
 

KOMBINATION AF 2 AF OVENSTÅENDE (1+2), (1+3) eller (2+3): 9.000 kr. (excl. moms)

KOMBINATION AF ALLE 3 OVENSTÅENDE (1+2+3): 12.500 (excl. moms)

LØBENDE SERVICE: 4 årlige distributioner af type 1 (cafeer & biblioteker), 4 årlige hoteldistributioner, Nordsjællandsdistribution ved sæsonstart samt løbende efterleveringer ved bestilling fra fx turistinformationer mv.:

* samme flyer/folder hele året: kr. 24.000 (excl.moms).

* forskellige publikationer: kr. 36.000 (excl. moms).

DISTRIBUTION AF PROGRAMMER, MAGASINER eller AVISER

Alt som er større eller tungere end en simpel flyer/folder (ca. 25-50 g/stk), eller som af omfang fylder mere end 1/4 palle pr. 5000 eksemplarer falder i denne kategori.

Der kan vælges imellem 3 forskellige moduler af standarddistributioner til faste tilbudspriser, som kan kombineres på forskellige måder hvorved yderligere rabat opnås. Der kan også tegnes et serviceabonnement for hele året. Andre opgaver til timepris.

1. CAFÉDISTRIBUTION: distribution til (ca. 100) caféer incl. opfølgende runde, samt evt. til biblioteker i København og omegn*): 7500 kr. (excl. moms)

Typisk forbrug 2-3.000 eks., er helt afhængigt af 1) det fysiske omfang af publikationen samt 2) interessen for materialet, som viser sig ved opfølgende runde.
Tilbudet kan benyttes hele året, og omfatter omdeling + 1 opfølgende omdeling.

2. HOTELDISTRIBUTION: Flyer / folder, distribution til (ca. 80) hoteller i København, samt levering til fx Københavns Turistinformation (hvis dette abonnement haves) mv.: kr. 5000.- (excl. moms)

2-3.000 eksemplarer. Hvis flere sprogversioner forefindes, så foretrækker hoteller engelsk frem for dansk
Tilbudet kan benyttes hele året, og omfatter 1 omdeling.

3. NORDSJÆLLANDSDISTRIBUTION: distribution til turistinformationer, campingpladser, feriecentre og biblioteker i Nordsjælland, køres kun i sæson (maj-august), ca. 50 leveringssteder, 6000.- (excl. moms)
 

KOMBINATION AF 2 AF OVENSTÅENDE (1+2), (1+3) eller (2+3): 10.000 kr. (excl. moms)

KOMBINATION AF ALLE 3 OVENSTÅENDE (1+2+3): 12.500 (excl. moms)

ØVRIGE OPGAVER TIL TIMEPRISER
Distributionskørsel med ‘tuc-.tuc’ 400,-/time (excl. moms)
Akut timepris 675,-

LØBENDE SERVICE/ FASTE UDGIVELSER/ANDRE TYPER AF OPGAVER/ANDRE OMRÅDER AF DK: RING

Comments are closed.