priser mv.

Cafedistributionen i sin simpleste form som beskrevet under flyers/foldere forløber over to dage, den når ud til 100+ steder og koster i sig selv 6000.- excl. moms. Hvis man booker sig ind på vores faste ugentlige kørsler af denne tur, hvor vi kan medtage flere ting, så deler vi i princippet denne rationaliseringsgevinst med vores kunder, som så kun betaler 4000.- excl. moms, det svarer til en ‘droppris’ på 40 kr./sted, og det var en særdeles favorabel pris allerede for ti år siden;-)

Opfølgning på materialet i de følgende uger er inkluderet i denne pris. Specielt på cafeer og lignende steder er opfølgningen af største vigtighed mhp at sikre materialets synlighed igennem en periode.

Tilsvarende gælder for vores hoteldistribution (80 hoteller) at den tager to arbejdsdage, men der opkræves kun betaling af 2/3 af omkostningerne ved disse to arbejdsdage: 4000.- excl. moms.

I sommersæsonen udfører vi tillige distribution i Nordsjælland til turistinformationer, udvalgte hoteller og feriecentre, campingpladser mv.: to arbejdsdage, pris ved booking af en eller flere af vores planlagte kørsler udløser rabatprisen på 4000.- excl. moms.

Kørsel på bestilling, hvor rute og/eller tidpunkt defineres af kunden, takseres til normale priser:

Distributionskørsel og lignende, udført af vore specialister kørende i vore byvenlige små trehjulede: 500 kr/time

Der betales kun for effektiv køretid, 6 timer/dag.

Andre ydelser:

Modtagelse af materiale til vores lager, eller afhentning hos jer:

• Afhentning af op til ca. 1/2 m3 volumen/ikke over 150 kg: udføres uden beregning (kun København/Frederiksberg)

• Modtagelse af paller med materiale til vores lager: 250.-/palle

Biblioteksdistribution: Alt materiale, som iøvrigt opfylder bibliotekernes kvalitetskrav, kan fordeles til Københavns Kommunes Biblioteker (ca. 25 filialer), såfremt dette ønskes. For materiale i cafédistribution beregner vi ikke yderligere for dette. Ønskes tillige fordeling til bibliotekerne i de 18 øvrige kommuner som grænser op til KK (ca. 80 biblioteker) beregnes et tillæg på kr. 1250.- excl. moms, såfremt materialet ikke fylder eller vejer mere, end at vi stadig kan medtage flere ting.

Se iøvrigt vores tilbud

OM OPLAG

Eftersom tryksager er meget forskellige, også mht hvad de fylder, så giver det ikke rigtigt nogen praktisk mening at tale om antal stk. i vores forbindelse, men snarere om volumen: Tryksager, som er så voluminøse, at der ikke kan lægges mere end måske 10-20 stk de fleste steder kræver naturligvis flere omdelinger, ligesom det også i denne forbindelse er en forudsætning, at der er nogen afsætning på materialet. Disse aspekter bør overvejes ved fastsætttelsen af oplag.

Til en cafédistribution anbefaler vi, at man har mindst ca. 5000 flyers eller ca. 3000 magasiner. Men materialets karakter og distributionsperiodens længde er naturligvis helt afgørende – til eksempel distribuerer vi mere end 200.000 af visse af vore foldere (over et helt år) – mere end 500.000 SKYMAP – og de gratisaviser og magasiner mv., som vi gennem årene har distribueret (eks. NAT&DAG, CITADEL, Magasinet KBH mmfl.) er typisk blevet distribueret i oplag omkring 30.000-40.000 eksemplarer

Comments are closed.