hvad vi gør

For det første kører vores ‘tuc-tuc’er (de små trehjulede, se oppe i hjørnet) hver uge rundt til ca. 100 udvalgte distributionssteder i København (City & brokvarterer) – overvejende caféer, men også kantiner på uddannelsessteder som fx KUA og Holmen og de kommunale medborgerhuse i området. På disse kørsler distribuerer vi flyers for aktuelle begivenheder, magasiner/aviser mv. for en lang række af samarbejdspartnere. Dette har vi gjort hver uge siden 1995, så man kan godt tale om et vel gennemprøvet system. Eftersom det jo er helt frivilligt for distributionsstederne at medvirke, er det en vigtig del af distributionen at holde orden på diverse tryksager på stederne, herunder indsamling af uaktuelt materiale. Derved sikres optimal synlighed, også igennem en længere periode, og optimal udnyttelse af oplag.

En anden del udgøres af vores biblioteksdistribution. Materiale til fordeling til bibliotekerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner, samt bibliotekerne i de 17 omegnskommuner*) kan omfatte flyers, programmer, aviser, magasiner og plakater, for så vidt de opfylder bibliotekernes kriterier for kulturinformation. Vi varetager kontakten til bibliotekerne og sørger for at de modtager de mængder de skal bruge, ligesom biblioteker kan efterbestille materiale direkte hos os (så langt oplag rækker).

For det tredje varetager vi specifikke, individuelle distributionsløsninger for samarbejdspartnere som har specifikke, individuelle behov og ønsker. Én sådan grundlagde firmaet – NAT&DAGs distribution fra 1995-2001. Typisk kan en individuel distributionsløsning bestå af standarddistributioner som ovenfor, suppleret af andre kørsler – vi har en hoteldistribution, som besøger 70-80 centrale hoteller i København, og i sæsonen en distribution i Nordsjælland, til turistinformationer, feriecentre, campingpladser, lystbådehavne mv. Derudover kører vi til timepris til øvrige steder, som kan være specificeret af kunden. Vi nævner i flæng distributioner som er eller har været opbygget på denne måde – NATFILMFESTIVALEN (forgænger til CIFF), CITADEL (efterfølger til N&D), CHILI, Magasinet KBH – og helt aktuelt CPH:PIX, CPH:DOX, GOLDEN DAYS mfl.

Comments are closed.